Проект „Партньорство за успех“

360-градусова камера позволява на студенти да надникнат в тетрадките на деца в отдалечена класна стая или пък да видят израженията на лицата им, докато четат. Благодарение на новите технологии 250 бъдещи педагози могат да наблюдават едновременно урок в реално време в отдалечен кабинет, разпределени в различни зали или в домашни условия. При това ще могат да анализират видяното, без да нарушават работата на учителя в часа. За сравнение при традиционната форма на хоспитиране в класната стая могат да присъстват максимум 15 студенти.

Ученици от 4 в клас на ОУ „Алеко Константинов“ и г-жа Гергана Стоицова участваха в откриването на проекта „Партньорство за успех“ с открит урок по литература.