Съобщения

Липсват съобщения

Препоръчителен списък за книги - прочети

За класа

Класът се състои от 22 ученици – 11 момичета и 11 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.