Съобщения

На 19.09 от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща.

Книги за летен прочит - тук

За класа

Класът се състои от 24 ученици – 9 момичета и 15 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.