Съобщения

Конкурс за рисунка - прочети

За класа

Класът се състои от 24 ученици – 9 момичета и 15 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.