Седмична програма 4в клас

Понеделник
Бълг. език
Бълг. език
Физ. възп.
Англ. език
Математика
Час на класа
Вторник
Англ. език
Бълг. език
Бълг. език
Музика
Човекът и обществото
СИП Човекът и обществото
Сряда
Математика
Англ. език
Бълг. език
Човекът и природата
Музика
Физ. възп. (доп. час)
Четвъртък
Математика
Бълг. език
Англ. език
Човекът и природата
Изобр. изкуство
СИП Български език
Петък
Математика
Бълг. език
Физ. възп.
Англ. език
ДБТ

Разписание на часовете

Първа смяна
1ч – 8.00 – 8.40
2ч – 8.50 – 9.30
3ч – 9.40 – 10.20
голямо междучасие – 10.20 – 10.50
4ч – 10.50 – 11.30
5ч – 11.40 – 12.20
6ч – 12.30 – 13.10
Втора смяна
1ч – 13.30 – 14.10
2ч – 14.20 – 15.00
3ч – 15.10 – 15.50
голямо междучасие – 15.50 – 16.20
4ч – 16.20 – 17.00
5ч – 17.10 – 17.50
6ч – 18.00 – 18.40

Консултации – Понеделник 13.10-13.50 (първа смяна), 12.30-13.10 (втора смяна)