Съобщения

месец Май - първа смяна - 08.00 часа

За класа

Класът се състои от 25 ученици – 12 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.