Съобщения

Весела ваканция!!!

За класа

Класът се състои от 25 ученици – 12 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.