Седмична програма 2в клас

Понеделник
Математика
Англ. език
Бълг. език
Бълг. език
Музика
Вторник
Англ. език
Бълг. език
Физ. възп.
Математика
Час на класа
Сряда
Бълг. език
Бълг. език
Математика
Изобр. изкуство
Англ. език
Четвъртък
Математика
Околен свят
Англ. език
Музика
Физ. възп. (доп. час)
Петък
Физ. възп.
Бълг. език
Бълг. език
Англ. език
Техн. и предпр.

Дневно разписание на часовете – учебна 2020/2021 г.

Първа смяна
1ч – 8.00 – 8.35
2ч – 8.45 – 9.20
3ч – 9.30 – 10.05
голямо междучасие – 10.05 – 10.35
4ч – 10.35 – 11.10
5ч – 11.20 – 11.55

Консултации с ученици – сряда 12.00-12.35 ч.

Среща с родители –  вторник 08.00-08.35 ч.


Входни нива 2020

Български език – 21.09

Математика – 23.09

Околен свят – 24.09

Музика – 28.09