Седмична програма 3в клас

Понеделник
Бълг. език (ч)
Физ. възп.
Чов. и общ.
Математика
Англ. език
Музика
Вторник
Бълг. език
Бълг. език (ч)
Чов. и прир.
Физ. възп.
Музика
Англ. език
Сряда
Бълг. език (п)
Бълг. език (п)
Изобр. изкуство
Изобр. изкуство
Англ. език
Час на класа
Четвъртък
Англ. език
Техн.  и предпр.
Комп мод.
Математика
Бълг. език (ч)
Физ. възп. (дч)
Петък
Физ. възп.
Математика
Бълг. език
Англ. език
Чов. и общ.

Дневно разписание на часовете – учебна 2021/2022 г.

Първа смяна
1ч – 8.10 – 8.50
2ч – 9.00 – 9.40
3ч – 9.50 – 10.30
голямо междучасие – 10.30 – 11.00
4ч – 11.00- 11.40
5ч – 11.50 – 12.30
6ч – 12.40 -13.20

Консултации с ученици – петък 12.40-13.20 ч.

Среща с родители –  сряда 11.50-12.30 ч.