Седмична програма 1в клас

Понеделник
Бълг. език
Бълг. език
Математика
Музика
Физ. възп. (доп. час)
Вторник
Бълг. език
Бълг. език
Математика
Физ. възп.
Англ. език
Сряда
Бълг. език
Бълг. език
Изобр. изкуство
Изобр. изкуство
Клуб
Четвъртък
Бълг. език
Англ. език
Математика
Техн. и предпр.
Час на класа
Петък
Математика
Околен свят
Физ. възп.
Музика
Англ. език

Разписание на часовете

Първа смяна
1ч – 8.00 – 8.40
2ч – 8.50 – 9.30
3ч – 9.40 – 10.20
голямо междучасие – 10.20 – 10.50
4ч – 10.50 – 11.30
5ч – 11.40 – 12.20

Консултации – Вторник 12.20 – 13.00 ч.

Среща с родители – Четвъртък 08.50 – 09.30 ч.