Седмична програма 4в клас

Понеделник
Бълг. език
Бълг. език (ч)
Англ. език
Математика
Музика
Час на класа
Вторник
Бълг. език (п)
Бълг. език (п)
Математика
Техн.  и предпр.
Англ. език
Англ. език
ДЧ – Физ. възп.
Сряда
Англ. език
Комп. мод.
Физ. възп.
Бълг. език (ч)
Човекът и прир.
ДП – Бълг. език
Четвъртък
Физ. възп.
Бълг. език (ч)
Математика
Чов. и общ.
Англ. език
ДП – Математика
Петък
Бълг. език
Математика
Човекът и прир.
Изобр. изкуство
Изобр. изкуство
Англ. език

Дневно разписание на часовете – учебна 2022/2023 г.

Първа смяна
1ч – 8.00 – 8.40
2ч – 8.50 – 9.30
3ч – 9.40 – 10.20
голямо междучасие – 10.20 – 10.50
4ч – 10.50- 11.30
5ч – 11.40 – 12.20
6ч – 12.30 -13.10
7ч – 13.20 -14.00
 

Консултации с ученици – сряда 13.20-14.00 ч.

Среща с родители –  четвъртък 13.20-14.00 ч.