Седмична програма 3в клас

Понеделник
Физ. възп.
Англ. език
Бълг.език (писм. упр.)
Бълг.език (писм. упр.)
ДБТ
Вторник
Бълг.език
Бълг.език (четене)
Математика
Англ. език
Музика
Физ. възп. (доп. час)
Сряда
Бълг.език (четене)
Човекът и природата
Математика
Музика
Англ. език
Четвъртък
Математика
Бълг. език
Англ. език
Изобр.изкуство
Изобр.изкуство
Час на класа
Петък
Човекът и обществото
Математика
Бълг.език (четене)
Физ. възп.
Англ. език

Разписание на часовете

Първа смяна
1ч – 8.00 – 8.40
2ч – 8.50 – 9.30
3ч – 9.40 – 10.20
голямо междучасие – 10.20 – 10.50
4ч – 10.50 – 11.30
5ч – 11.40 – 12.20
Втора смяна
1ч – 13.30 – 14.10
2ч – 14.20 – 15.00
3ч – 15.10 – 15.50
голямо междучасие – 15.50 – 16.20
4ч – 16.20 – 17.00
5ч – 17.10 – 17.50

Консултации – Понеделник 12.30-13.10 (за двете смени)