Седмична програма 4в клас

Понеделник
Бълг. език (писм. упр.)
Бълг. език (писм. упр.)
Физ. възп.
Англ. език
Математика
Час на класа
Вторник
Англ. език
Физ. възп.
Бълг. език
Бълг. език (четене)
Човекът и обществото
СИП Човекът и обществото
Сряда
Математика
Англ. език
Бълг. език (четене)
Човекът и природата
Музика
Физ. възп. (доп. час)
Четвъртък
Математика
Бълг. език
Англ. език
Изобр. изкуство
Изобр. изкуство
СИП Български език
Петък
Математика
Бълг. език (четене)
Физ. възп.
Англ. език
ДБТ

Разписание на часовете

Първа смяна
1ч – 8.00 – 8.40
2ч – 8.50 – 9.30
3ч – 9.40 – 10.20
голямо междучасие – 10.20 – 10.50
4ч – 10.50 – 11.30
5ч – 11.40 – 12.20
6ч – 12.30 – 13.10
Втора смяна
1ч – 13.30 – 14.10
2ч – 14.20 – 15.00
3ч – 15.10 – 15.50
голямо междучасие – 15.50 – 16.20
4ч – 16.20 – 17.00
5ч – 17.10 – 17.50
6ч – 18.00 – 18.40

Консултации – Понеделник 13.10-13.50 (първа смяна), 12.30-13.10 (втора смяна)