Съобщения

месец Ноември - първа смяна - 8.00 часа

За класа

Класът се състои от 26 ученици – 13 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.