Съобщения

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!!!

За класа

Класът се състои от 26 ученици – 13 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.