Съобщения

месец Март - първа смяна от 8.00 ч.

За класа

Класът се състои от 26 ученици – 13 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.