Съобщения

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

месец Януари - първа смяна - 08.00 часа

За класа

Класът се състои от 25 ученици – 12 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.