Съобщения

Родителска среща

На 03.12.2019 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за 1-7 клас.

За класа

Класът се състои от 22 ученици – 10 момичета и 12 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.