Активиране на регистриран ученик

Липсва регистрация в базата данни за .