Съобщения

11 Май - Патронен празник на училището

За класа

Класът се състои от 22 ученици – 11 момичета и 12 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.