Съобщения

Междусрочна ваканция 01.02 – 05.02.23 г.

Препоръчителен списък за книги - прочети

За класа

Класът се състои от 22 ученици – 11 момичета и 11 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.