Съобщения

Липсват

Препоръчителен списък за книги - прочети

За класа

Класът се състои от 23 ученици – 10 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.