Съобщения

Липсват

За класа

Класът се състои от 23 ученици – 10 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.