Съобщения

Онлайн родителска среща на 19.09.2022 г. от 18.00 ч. в класрум.

Препоръчителен списък за книги - прочети

За класа

Класът се състои от 23 ученици – 10 момичета и 13 момчета.
Класен ръководител е г-жа Гергана Стоицова.